ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 เข้าร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจ จังหวัดพังงา และ งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 2564

สทช.6 เข้าร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจ จังหวัดพังงา และ งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 2564

                     วันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยนายจักรพันธ์ ม่วงยิ้ม ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจ จังหวัดพังงา และการแถลงข่าวการจัดงาน “ เมืองแห่งความสุข และงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2564 “ และ “ งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเลจังหวัดพังงา ประจำปี 2564 “ เพื่อรวบรวมน้ำใจชาวพังงาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์เต่าทะเล และแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล โดยได้นำเสนอข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา การบูรณาการทุกหน่วยงานในการดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน มีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดพังงา กาชาดจังหวัดพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพังงา องค์กรเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม