ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 จัดประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนชายฝั่ง/กลุ่มเครือข่ายจังหวัดพังงา

สทช.6 จัดประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนชายฝั่ง/กลุ่มเครือข่ายจังหวัดพังงา

          วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดย ส่วนบริหารทั่วไป ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร  ป่าชายเลน ร่วมดำเนินการจัดประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนชายฝั่ง/กลุ่มเครือข่ายจังหวัดพังงา เพื่อรับฟังความความคิดเห็นรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจดแจ้งชุมชนชายฝั่ง และแนวทางการเขียนแบบเสนอโครงการของชุมชนชายฝั่ง เพื่อขอรับเงินอุดหนุน ณ ห้องประชุมอาคารเรือ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 อำเภอเมือง จังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน