ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2564

สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2564

          วันที่ 2 กันยายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เมืองระนอง โดยมี นายปรัชญา  ทั่งจันผอ.ทสจ.ระนอง เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งจังหวัดระนอง มีผู้เข้ารับการสรรหา แสดงวิสัยทัศน์ ผ่านระบบ Zoom และผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดจำนวน 8 คน ตามลำดับ  สทช.6 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และเสนอลงนามแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง ต่อไป