ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2564

สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2564

       วันที่ 1 กันยายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมอาคารเรือ สทช.6 โดยมี นางสาวกัญญ์ณพัชร์  ศุภวิชญ์ปภพ รักษาราชการแทน ผอ.ทสจ.พังงา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือก แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งจังหวัดพังงา มีผู้เข้ารับการสรรหา แสดงวิสัยทัศน์ ผ่านระบบ Zoom และผ่านเกณฑ์ตามคุณสมบัติที่กำหนดจำนวน 10 คน ตามลำดับ  สทช.6 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก และเสนอลงนามแต่งตั้งเป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ต่อไป