ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 กิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในวันวันพระราชทานธงชาติไทย

สทช.6 กิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในวันวันพระราชทานธงชาติไทย

                    วันที่ 28 กันยายน 2564 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง เนื่องในวันวันพระราชทานธงชาติไทย ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีของชาติ พร้อมสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย พร้อมทั้งประดับธงชาติไทยตามอาคารสำนักงาน สทช.6