ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ร่วมประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินโครงการ MARPLASTICCs และโครงการจัดการขยะทะเล

สทช.6 ร่วมประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินโครงการ MARPLASTICCs และโครงการจัดการขยะทะเล

             วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนบริหารทั่วไป ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายสุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินโครงการ MARPLASTICCs IUCN ประเทศไทย และโครงการจัดการขยะทะเล โดยมูลนิธิยานแอนด์ออสการ์ และวิสาหกิจระนองรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการดำเนินการคัดแยกขยะพลาสติก เศษอวน จากชุมชนชายฝั่ง และเกาะต่างๆ นำมาขายสร้างรายได้ สามารถลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะตกค้างในทะเลได้นับเป็น ๒๐๐ - ๓๐๐ ตัน โดย สทช.๖ ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการขยะทะเล ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดระนอง มีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน พร้อมทั้งลงพื้นที่เพื่อดูกระบวนการดำเนินงานของมูลนิธิ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสร้างความร่วมมือ ในการจัดการ การสร้างภาคีเครือข่ายลดปริมาณขยะทะเลอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป