ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

สทช.6 จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

    วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานทัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดย จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารสำนักงาน พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจัดกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อถวายพระราชกุศลพร้อมกัน โดยร่วมกัน ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ทำงาน เก็บขยะ และบำรุงรักษาพรรณไม้บริเวณสำนักงาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน