ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ร่วมกิจกรรมเปิดทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล และกิจกรรมเก็บขยะทะเลร่วมกับชุมชนชายฝั่ง

สทช.6 ร่วมกิจกรรมเปิดทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล และกิจกรรมเก็บขยะทะเลร่วมกับชุมชนชายฝั่ง

             วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยนายประถม รัสมี ผอ.สทช.๖ นายเกรียง มหาศิริ ผอ.สทช.๘ และส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนบริหารทั่วไป และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๔ (ตะกั่วทุ่ง พังงา) ร่วมกิจกรรมเปิดทุ่นท่าเทียบเรือลอยน้ำ เพื่อยกระดับท่าเทียบเรือให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูทะเล จำนวน ๙๙๙,๙๙๙ ตัว เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติ และกิจกรรมเก็บขยะทะเลร่วมกับชุมชนชายฝั่ง /อปท. /โรงเรียน ในพื้นที่ป่าชายเลน ณ ป่าชายเลนบ้านอ่าวมะขาม หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  มีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อำเภอตะกั่วทุ่ง สทช.๖  โรงเรียน อบต. ผู้นำชุมชน  ชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) จำนวน ๘๕ คน โดยสามารถเก็บขยะที่ตกค้างได้จำนวน ๑,๔๔๗ กิโลกรัม ขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่ คือ   เศษแห/อวน ขยะอินทรีย์ และขวดแก้ว (หน้ากากอนามัย จำนวน ๓ ชิ้น)