ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศชุมชนชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปูม้า) ณ ชุมชนบ้านท่าแกรง

สทช.6 จัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศชุมชนชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปูม้า) ณ ชุมชนบ้านท่าแกรง

          วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนบริหารทั่วไป และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๓ (ทับปุด พังงา) ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศชุมชนชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปูม้า) จำนวน ๗๗ ตัว ณ ชุมชนบ้านท่าแกรง หมู่ที่ ๓ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา รับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) จำนวน ๑๔ คน หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัดพังงา สทช.๖ ศอปล.๑๓ โรงเรียนบ้านท่าสนุก  สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ผู้นำชุมชน  นักเรียน ชุมชนชายฝั่ง จิตอาสา และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) จำนวน ๗๖ คน โดยสามารถเก็บขยะที่ทะเลตกค้างได้จำนวน ๖๔๘ กิโลกรัม ขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่ คือ ถุงพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) และขวดแก้ว