ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ พื้นที่อำเภอคุระบุรี

สทช.6 ลงพื้นที่ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ พื้นที่อำเภอคุระบุรี

          วันที่ 22 มกราคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ พื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อรวบรวมและจัดเก็บฐานข้อมูลเครื่องมือประมงสำหรับการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พะยูน ซึ่งพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เป็นแหล่งหญ้าทะเลแหล่งใหญ่และสำคัญแหล่งหนึ่งของทะเลอันดามันของประเทศไทย โดยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูน ซึ่งควรได้ยกระดับเป็นพื้นที่ที่จะต้องมีมาตรการการอนุรักษ์เป็นการเฉพาะ เนื่องจากชุมชนชายฝั่งและชาวประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่ เห็นความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์พะยูน ด้วยการปกป้องแหล่งหญ้าทะเลจากการทำประมงอวนรุนรวมถึงได้ร่วมกันฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล และเลิกใช้เครื่องมือประมงที่เป็นอันตรายต่อพะยูน จึงควรมีการสำรวจ และศึกษาถึงแนวทางในการจัดการเครื่องมือประมงและการท่องเที่ยวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอสำหรับจัดทำมาตรการอนุรักษ์พะยูนในพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ต่อไป