ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ร่วมกันดำเนินการเก็บกู้เศษซากอวนที่ปกคลุมแนวปะการัง บริเวณเรือคิงส์ครุยเซอร์ กองหินหมูสัง อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

สทช.6 ร่วมกันดำเนินการเก็บกู้เศษซากอวนที่ปกคลุมแนวปะการัง บริเวณเรือคิงส์ครุยเซอร์ กองหินหมูสัง อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

             วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมทีมดำน้ำจากชุดปฏิบัติการพิเศษ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3 หรือหน่วยซีล ศรชล.ภาค 3 และเรือ MV. Mandarin Queen นำนักดำน้ำอาสาสมัคร จำนวน 18 คน ร่วมกันดำเนินการเก็บกู้เศษซากอวนที่ปกคลุมแนวปะการัง บริเวณเรือคิงส์ครุยเซอร์ กองหินหมูสัง อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำและแนวปะการัง ที่สำคัญของจังหวัดพังงา ตามที่ปรากฏใน social media facebook มีผู้โพสต์ภาพอวนปกคลุมในแนวปะการังบริเวณดังกล่าว ถือเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง รวมถึงสัตว์ทะเลหายากอีกด้วย สาเหตุคาดว่าเป็นช่วงมรสุมทำให้ซากอวนพัดเข้ามาติดในแนวเขตปะการัง ซึ่งพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรปะการัง ตามประกาศคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 464/2564 เรื่อง การคุ้มครองทรัพยากรปะการังในบริเวณพื้นกองหินใต้น้ำพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดปัตตานี และจังหวัดพังงา ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 อีกด้วย
             การเก็บกู้อวนในครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนื่องจากได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย และสามารถเก็บกู้อวน ขนาดความยาวประมาณมากว่า 40 เมตร