ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 จัดโครงการปล่อยเต่าฝ่าคลื่นคืนสู่อันดามัน เก็บขยะชายหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศชายหาดแบบมีส่วนร่วม

สทช.6 จัดโครงการปล่อยเต่าฝ่าคลื่นคืนสู่อันดามัน เก็บขยะชายหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศชายหาดแบบมีส่วนร่วม

                  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยนายประถม รัสมี ผอ.สทช.๖ ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผอ.ศวอบ. ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนบริหารทั่วไป และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ และ ๑๓ ร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน จัดโครงการปล่อยเต่าฝ่าคลื่นคืนสู่อันดามัน เก็บขยะชายหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน ๒๕ ตัว และกิจกรรมเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศชายหาดแบบมีส่วนร่วม ณ ชายหาดหน้าโรงแรมนาใต้ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เอกอัครราชทูตแคนาดา โคลอมเบีย ฟิลิปปินส์ และคาซัคสถาน จังหวัดพังงา ทัพเรือภาคที่ ๓ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) จำนวน ๗๐ คน โดยสามารถเก็บขยะที่ทะเลตกค้างได้จำนวน ๘๕๔ กิโลกรัม ขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่ คือ รองเท้า ขวดเครื่องดื่ม(แก้ว) และเศษโฟม