ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่งจังหวัดระนอง เพื่อพบปะเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล รับสมัคร อสทล.เพิ่มเติม

สทช.6 ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่งจังหวัดระนอง เพื่อพบปะเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล รับสมัคร อสทล.เพิ่มเติม

                วันที่ ๕-๘ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และส่วนบริหารทั่วไป ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่งจังหวัดระนอง เพื่อพบปะเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเล รับสมัคร อสทล.เพิ่มเติม และพบปะผู้นำกลุ่มชุมชนชายฝั่งที่ได้รับการจดแจ้งขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง (ชฝ.๐๑) ตามมาตรา ๑๖ พรบ.ทช.๒๕๕๘ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มชุมชนชายฝั่ง และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แนวคิดและแนวทางในการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกัน และให้ความรู้ ชี้แนะแนวทางในการเขียนโครงการสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง ตามมาตรา ๑๖ พร้อมทั้ง ปรับปรุงฐานข้อมูลการจดแจ้งขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง (ชฝ.๐๑) จำนวน ๒๓ กลุ่ม และรับสมัคร อสทล. ได้เพิ่ม จำนวน ๓๓ คน ในพื้นที่จังหวัดระนอง ซึ่งในการปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือสนับสนุนการปฏิบัติงานจากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระนอง และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๗ (ละอุ่น ระนอง)