ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ต้อนรับ รองอธิบดี ทช. ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดพังงา

สทช.6 ต้อนรับ รองอธิบดี ทช. ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดพังงา

               วันที่ 12 เมษายน 2565 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน และ นาวาเอก สถาพร เหลืองทองคำ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จังหวัดพังงา ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และป่าชายเลนในเมืองจังหวัดพังงา พร้อมขอบคุณและเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยมี นายประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 นายรุจน์ ทองขจร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงา และข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ให้การต้อนรับ รายงานการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดพังงา และการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ โดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด