ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ร่วมประชุม หารือและตรวจสอบพื้นที่ กรณีเรือขนไม้จากพม่าจมทะเล อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

สทช.6 ร่วมประชุม หารือและตรวจสอบพื้นที่ กรณีเรือขนไม้จากพม่าจมทะเล อำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา

          วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและ ชายฝั่งที่ ๖ โดยนายประถม รัสมี ผอ.สทช.๖ พร้อมด้วยผอ.ส่วนอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเล , ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง เข้าร่วมประชุม หารือและตรวจสอบพื้นที่ กรณีเรือขนไม้จากพม่าจมทะเลอำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา ตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลลำแก่น มีนายนิธิวุฒิ ระวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา เป็นประธาน ร่วมกับ ปลัดอำเภอท้ายเหมือง, ผู้อำนวยการสำนักจัดการ ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ , สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดพังงา, และนายกเทศมนตรีตำบลลำแก่น  จากการให้ถ้อยคำของ นายคมเดช เจียวก๊ก (ไต๋แจ๋ว) ให้ถ้อยคำว่า ไม้ดังกล่าวเมื่อ ๑๑ ปีที่แล้วมีผู้ประกอบ การได้ขนย้ายมาจากประเทศพม่าไปยังประเทศเวียดนาม แต่เรืออัปปาง อยู่ที่พิกัด E ๔๖๙๑๕๙ N ๙๒๒๔๔๘ ซึ่งตนได้เป็นผู้รับจ้างจะไปเก็บกู้เรือ แต่ก็ไม่สามารถกู้ได้ ต่อมาทราบว่าผู้เคลื่อนย้ายได้แจ้งบริษัทประกันและ ได้เอาเงินประกันไปแล้ว ส่วนไม้ของกลาง มติในที่ประชุมมอบให้สำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๒ อายัดไว้เพื่อตรวจสอบหาที่มาชนิดไม้ ขนาด จำนวน ปริมาตรกี่ลูกบาศซม. เพื่อดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป  และในวันนี้ได้ประสานหน่วยปฏิบัติการพิเศษทางเรือ (มนุษย์กบ) เพื่อตรวจนับและถ่ายภาพ แต่ก็ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้เนื่องจาก ลมมรสุมพัดหนัก คลื่นลมแรงอย่างต่อเนื่อง หากคลื่นลมสงบ จะทำการ ตรวจนับและถ่ายภาพผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป