ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 จัดกิจกรรม “วันทะเลโลก” ประจำปี พ.ศ. 2565

สทช.6 จัดกิจกรรม “วันทะเลโลก” ประจำปี พ.ศ. 2565

          วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จัดกิจกรรม “วันทะเลโลก” ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ บริเวณชายหาดแหลมปะการัง (อัปสรา บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า) ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และภาคีเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดพังงา โดยมีนายเถลิงศักดิ์  นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ในการร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูท้องทะเล ตามคำขวัญที่ว่า “Revitalization: Collective Action for the Ocean” หรือ “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร” ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการปลูกป่าชายหาด จำนวน 500 ต้น ปล่อยเต่าตะนุ จำนวน 30 ตัว และกิจกรรมจัดเก็บขยะชายหาด ให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ จัดเก็บขยะได้จำนวนรวม 1,993 กิโลกรัม และจากการคัดแยกขยะตามระบบ icc ที่พบ  3  อันดับแรก ได้แก่ ขวดแก้ว รองเท้าและอุปกรณ์ประมง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน  ในการนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี