ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขยะทะเล ตามมาตรการ คัดแยกขยะต้นทาง และ นำขยะคืนฝั่ง

สทช.6 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลขยะทะเล ตามมาตรการ คัดแยกขยะต้นทาง และ นำขยะคืนฝั่ง

              วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และส่วนบริหารทั่วไป ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 5 บ้านทับละมุ ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง และพื้นที่เกาะปันหยี เกาะไม้ไผ่อำเภอเมือง จังหวัดพังงา จัดเก็บข้อมูลขยะทะเล ตามมาตรการ "คัดแยกขยะต้นทาง" และ "นำขยะคืนฝั่ง" ของ 1)กลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน 2)กลุ่มผู้ประกอบการประมงพาณิชย์  3)กลุ่มผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว 4)กลุ่มร้านค้าชุมชนชายฝั่ง และ 5)กลุ่มฐานทัพเรือทับละมุ ในการดำเนินการจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเลตามหลักวิชาการ ภายใต้แผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กิจกรรมการศึกษาและประเมินความอ่อนไหวเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งและระบบนิเวศ จัดเก็บขยะลดปริมาณขยะทะเลได้น้ำหนักรวม 476.3 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 5,091.83 บาท