ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ร่วมกิจกรรมการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย

สทช.6 ร่วมกิจกรรมการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย

                    วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนบริหารทั่วไป และ ศอปล.14  (ตะกั่วทุ่ง พังงา) เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย ปฏิบัติการภาคประชาชนสู่การปรับเปลี่ยนเชิงเชิงพฤติกรรม มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านการจัดการขยะเชิงบูรณาการ และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมระดับบุคคลในพื้นที่อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ภายใต้โครงการด้านการจัดการขยะของชุมชน “เกาะยาวสะอาดได้ด้วยมือเรา” จัดโดย มูลนิธิโคคา-โคลา (ประเทศไทย) ร่วมกับ IUCN-องค์การระหว่างประเทศเพื่ออนุรักษ์ ณ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากชุมชน 18 ชุมชน และจัดการขยะคืนสู่ฝั่งสร้างมูล นำรายได้เข้าสู่ชุมชน สามารถจัดเก็บขยะได้จำนวน 3,691.65 กก. ขยะที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ ขวดแก้ว ลังกระดาษ ขวดพลาสติก ตามลำดับ