ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565

สทช.6 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565

                 วันที่ 21 กรกฎาคม  พ.ศ.2565  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6  โดยนายขยาย   ทองหนูนุ้ย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน  พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนท้องที่จังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ระดับจังหวัด จังหวัดระนอง ครั้งที่  1/2565 ณ ห้องประชุมโกมาซุม  ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดระนอง ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติ เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งชุดเฉาะกิจป้องกัน และปรามปรามการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนเขตเมือง  จังหวัดระนอง โดยมีนายนพสิทธิ์  อุดมสุวรรณกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน มีคณะอนุกรรมการฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้องที่จังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน