ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนข้อมูล รางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สทช.6 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนข้อมูล รางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

               วันที่ 21 กรกฎาคม  2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยนายประถม รัสมี ผอ.สทช.6 ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และส่วนบริหารทั่วไป ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและสนับสนุนข้อมูล กรณีถอดบทเรียน รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีขยายผล โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การสนับสนุนชุมชนชายฝั่ง ตามมาตรา 16 แห่ง พรบ.ทช.2558 การคัดแยกขยะ ลด ละ เลิก ขยะพลาสติก ณ ชุมชนบ้านทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา พร้อมทั้งรับฟังปัญหา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค สร้างความร่วมมือที่ดีในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการใช้ประโยชน์ของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป