ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ฯ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565

สทช.6 จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ฯ จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565

       วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมอาคารเรือ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยมี นายไมตรี จงไกรจักร์ เป็นประธานการประชุม มีวาระเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่ 1 (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการ กัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ. 2565 และ 2 (ร่าง) ทบทวนนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ. 2565 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน