ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้าน ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและการคัดแยกขยะ

สทช.6 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้าน ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและการคัดแยกขยะ

                 วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายจักพันธ์ ม่วงยิ้ม ผอ.สสค และนายสุริยะ สอนเสริม ผอ.ศอปล.10 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้าน ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและการคัดแยกขยะ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 ที่เข้าร่วมโครงการ เรื่องเล่าเรือประมงไทย ประจำปี พ.ศ.2565  ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาเกี่ยว  กับเหตุการณ์ภัยภิบัติสึนามิ รวมถึงการส่งเสริมองค์ความรู้ ทรัพยากรชายฝั่งทะเล ณ โรงแรมไทยไลฟ์ โฮมสเตย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา