ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ร่วมกันดำเนินการเก็บกระทง บริเวณลำคลองบ้านวังหม้อแกง ตำบลท้ายช้าง และบริเวณลำคลองท้องที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

สทช.6 ร่วมกันดำเนินการเก็บกระทง บริเวณลำคลองบ้านวังหม้อแกง ตำบลท้ายช้าง  และบริเวณลำคลองท้องที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

          วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 สทช.6 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงา ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ที่14(ตะกั่วทุ่ง พังงา) เจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน เรือ จำนวน 2 ลำ ได้ร่วมกันดำเนินการเก็บกระทง บริเวณลำคลองบ้านวังหม้อแกง ตำบลท้ายช้าง  และบริเวณลำคลองท้องที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา แล้ว กระทงทั้งหมดเป็นกระทงที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ คือ ต้นกล้วย ใบตอง กาบมะพร้าว เปลือกฝักข้าวโพด ดอกดาวเรือง ดอกบานไม่รู้โรย ดอกกุหลาบ ดอกรัก ดอกมะลิ ดอกกล้วยไม้  ฯลฯ ซึ่งย่อยสลายเองได้ง่ายตามธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษแต่อย่างใดทั้งนี้ได้นำไปให้ทางเทศบาลเมืองพังงาเพื่อกำจัดอย่างเหมาะสมถูกต้องแล้ว ไม่มีกระทงที่ทำจากพลาสติกหรือโฟมแต่อย่างใด น้ำหนักรวมทั้งหมด ประมาณ 350 กิโลกรัม