ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565

สทช.6 ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565

             วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยนายประถม รัสมี ผอ.สทช.6 ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนบริหารทั่วไป และส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565 เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วม โดยนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน  ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา