ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ติดตาม ตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล แหล่งหญ้าทะเล พื้นที่อ่าวพังงา

สทช.6 ติดตาม ตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล แหล่งหญ้าทะเล พื้นที่อ่าวพังงา

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มีคำสั่งการให้สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ติดตาม ตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเล แหล่งหญ้าทะเล พื้นที่อ่าวพังงา บริเวณบ้านบางพัฒน์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา และพื้นที่ใกล้เคียง โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดส่งเรือตรวจการณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการตรวจตรา เฝ้าระวัง การทำประมงปลิงทะเล ของกลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการอนุรักษ์แหล่งหญ้าทะเลและระบบนิเวศ ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงการทำประมงในแหล่งหญ้าทะเล และให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างต่อเนื่อง เพื่อการปรับใช้มาตรการคุ้มครองและป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป