ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

สทช.6 รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

       วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ขอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  ดังนี้
       1. ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) เข้าเวรศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองจังหวัดพังงา                                                      2. จัดเวรเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยไข่เต่ามะเฟือง 
       3. จัดชุดลาดตระเวนชายหาด (เดินเต่า) เพื่อคอยช่วยเหลือหากพบการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเล                                                                    
       4. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงข้อมูลด้านสัตว์ทะเลหายาก แก่ผู้เยี่ยมชม
       5. มีหน่วยงานภาครัฐ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา (กอ.รมน.) เข้าเยี่ยมชม /มอบน้ำดื่ม และประชาชนในพื้นที่สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน