ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สทช.6 ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
   วันที่ 16 เมษายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 เมษายน 2566 ตามคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 พื้นที่ ดังนี้
   1.หมู่เกาะไข่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จำนวนนักท่องเที่ยว 1,785 คน โดยมีเทศบาลตำบลพรุในร่วมปฏิบัติงาน
   2.หาดบางสัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จำนวนนักท่องเที่ยว 350 คน  
   3.ป่าในเมืองระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวนนักท่องเที่ยว 20 คน
   4.ท่าเทียบเรือเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวนนักท่องเที่ยว 699 คนโดยมี สนง.เจ้าท่าระนอง,ตำรวจน้ำ ,ศรชล , ตำรวจท่องเที่ยว. ตำรวจสภ.ปากน้ำ ร่วมปฏิบัติงาน  รวมจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 2,854 คน  
   ซึ่งในวันนี้ ศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ท่าเรือเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง รับการตรวจเยี่ยมของรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายอภิชัย เอกวนากุล และได้มอบผลไม้น้ำดื่ม​และเครื่องดื่ม​ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์อำนวยความสะดวกฯ โอกาสเดียวกันนี้ รองอธิบดี ทช. ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้แนะนำนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก​และขอให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด​