ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สทช.6 ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
     วันที่ 17 เมษายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 เมษายน 2566 ตามคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 พื้นที่ ดังนี้
     1.หมู่เกาะไข่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จำนวนนักท่องเที่ยว 1,650 คน โดยมีเทศบาลตำบลพรุในร่วมปฏิบัติงาน
     2.หาดบางสัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จำนวนนักท่องเที่ยว 240 คน  และได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศและปลูกป่าชายเลน
     3.ป่าในเมืองระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวนนักท่องเที่ยว 11 คน
     4.ท่าเทียบเรือเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวนนักท่องเที่ยว 615 คน โดยมี สนง.เจ้าท่าระนอง,ตำรวจน้ำ ,ศรชล , ตำรวจท่องเที่ยว. ตำรวจสภ.ปากน้ำ ร่วมปฏิบัติงาน
รวมจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมด 2,516 คน  
     และได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯให้แนะนำนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก​และขอให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด​