ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเต่าโลก (World turtle day)

สทช.6 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเต่าโลก (World turtle day)
                        วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยนายประถม รัสมี ผอ.สทช.6 , ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ทช. ,ส่วนบริหารทั่วไป ,ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ,และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 9 และ 10 ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเต่าโลก (World turtle day) เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทำความสะอาดชายหาด เก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศอันเป็นการลดปริมาณขยะทะเลบริเวณแนวชายฝั่ง ป้องกันความเสียหายต่อสัตว์ทะเลหายาก และผลกระทบกับแหล่งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ชายหาด จำนวน 99 ต้น ปล่อยเต่าลงสู่ทะเล จำนวน 10 ตัว และเก็บขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศชายหาด ณ ชายหาดเกาะคอเขา ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีท่านพีรวุฒิ เอ่งฉ้วน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตะกั่วป่า เป็นประธาน หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม ศาลจังหวัดตะกั่วป่า,ศรชลจังหวัดพังงา,องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะคอเขา, โรงเรียนบุญสูง อุปถัมภ์, โรงแรม เอาท์ริกเกอร์ เขาหลักบีช รีสอร์ท,บริษัทมหาชนจํากัด เจริญโภคภัณฑ์อาหาร,มูลนิธิ GVI บ้านน้ำเค็ม ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,ชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล(อสทล.) จำนวน 127 คน สามารถจัดเก็บขยะที่ตกค้างได้ จำนวน 340 กก. ขยะที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ รองเท้า เศษโฟม และขยะพลาสติก