ข่าวประชาสัมพันธ์

สบทช.8 จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหมา 2562

สบทช.8 จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหมา 2562

วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562  สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 

โดยศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่ 4 (อำเภอเมือง

จังหวัดระนอง) ปฏิบัติงานตามคำสั่งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งที่ 8 ที่ 160/2561 ลงวันที่  20 ธันวาคม 2561 ปฏิบัติงานเพื่ออำนวยความสะดวก

และรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนเพื่อมอบเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ 2562 บริเวณ

พื้นที่ป่าชายเลนในเมือง (โครงการป่าในเมืองจังหวัดระนอง “โกงกางดึกดำบรรพ์

200 ปี ”) ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมป่า

ในเมืองประมาณ 162 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ