ข่าวประชาสัมพันธ์

สบทช.๘ จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

สบทช.๘ จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่  นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ที่ ๘ โดยศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่่องเที่ยวที่ ๒

(อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา) และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) ปฏิบัติงาน

อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เพื่อมอบเป็นของขวัญ

วันปีใหม่ ๒๕๖๒ บริเวณพื้นที่หาดนางทองและหาดบางเนียง ตำบลคึกคัก  อำเภอ

ตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผลการปฏิบัติงานมีนักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการ

ลงเล่นน้ำ จำนวน ๒ คน และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติขอรับบริการด้านการพยาบาล

จำนวน ๒ คน โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติท่องเที่ยวบริเวณชายหาด

ประมาณ ๑,๔๐๐ คน