ข่าวประชาสัมพันธ์

สบทช.8 จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความ ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่ 1 พื้นที่เกาะไข่ จ.พังงา

สบทช.8 จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความ ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่ 1 พื้นที่เกาะไข่ จ.พังงา

วันที่ 1 มกรทรัพยากรทางทะเล จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความ

ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวที่าคม 2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 8

โดยส่วนอนุรักษ์ 1 เกาะไข่นอก เกาะไข่ใน และเกาะไข่นุ้ย อำเภอเกาะยาว

จังหวัดพังงา ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝั่งที่ 8 ที่ 160/2561 ลว 20 ธ.ค. 2561 โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการ

รักษาความสงบมณฑลทหารบกที่ 45 พื้นที่จังหวัดพังงา อำเภอเกาะยาว เทศบาล

ตำบลพรุใน และกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่

ประชาชนและนักท่องเที่ยวประมาณ 1,300 คน เพื่อมอบเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ 2562 

ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความปลอดภัยทุกพื้นที่