world oceans day
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
เกาะยอ
สะพานเปรม2
เกาะยอ

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สงขลา)

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สงขลา)

กิจกรรม

ทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประสบภัยพายุปาบึก พร้อมสำรวจที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
ทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประสบภัยพายุปาบึก พร้อมสำรวจที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

  วันที่ 11 ม.ค.62 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี ทช. พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายเปลื้อง รัตนฉวี ผอ.ทสจ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวิชัย มณีเนตร ผอ.สบทช.6 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. และหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก ร่วมลงพื้นที่พบประชาชนผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอความช่วยเหลือจัดที่อยู่อาศัยและที่ทำกินท้องที่อำเภอปากพนังตามหนังสือฉบับลงวันที่ 6 ม.ค.62 ที่ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาให้ประชาชนหมู่ที่ 2-3 บริเวณบ้านแหลม ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง ซึ่งมีนายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน 
     จากการหารือในครั้งนี้พื้นที่ที่ราษฎรร้องขอตามหนังสือดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าชายเลนริมถนนอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุกปัจจุบันมีราษฎรสร้างบ้านเรือนอยู่ 40 หลังส่วนที่เหลือสภาพเป็นป่าชายเลนจะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขตามข้อกฎหมายนำพื้นที่จัดที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลท้องที่หมู่ 2,3 ต.แหลมตะลุมพุก ทั้งหมดย้ายไปอยู่รวมกันฝั่งที่ร้องขอส่วนพื้นที่เดิมจะได้ปลูกฟื้นฟูป่าทั้งหมดโดยมอบหมายให้ ผอ.ทสจ.นครศรีธรรมราชและหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุกไปประสานจังหวัดดำเนินการโดยด่วน หลังจากนั้นได้แวะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44 (นครศรีธรรมราช)

ภาพประกอบ