ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ของสบทช.8 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ของสบทช.8 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

***รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ***

ดาวน์โหลด

เกณฑ์การประเมินส่วนราชการด้านบัญชี เดือน ธันวาคม 2561
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 8.27 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 96