ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สบทช.8 ประจำเดือน มกราคม 2562

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ของ สบทช.8 ประจำเดือน มกราคม 2562

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 ประจำเดือน มกราคม 2562

***รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ***

ดาวน์โหลด

เกณฑ์การประเมินส่วนราชการด้านบัญชี เดือน มกราคม 2562
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.80 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 107