ข่าวประชาสัมพันธ์

รมต.ทส.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเครือข่ายผู้ปฏิบัติการดับไฟป่า จ.นครศรีธรรมราช

รมต.ทส.ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเครือข่ายผู้ปฏิบัติการดับไฟป่า จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายวราวุธ  ศิลปอาชา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร  บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า ในพื้นที่ป่าพรุวนเคร็ง ณ ศูนย์บัญขาการเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จ.นครศรีธรรมราช พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน   ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ สบทช.๖ กรม ทช. เป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าพรุควนเคร็งในครั้งนี้ด้วย  โดยมี นายอภิชัย เอกวนากุล ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ร่วมให้การต้อนรับ