ข่าวประชาสัมพันธ์

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของสทช.6 ประจำเดือนธันวาคม 2562

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของสทช.6 ประจำเดือนธันวาคม 2562

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

***รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบ***

ดาวน์โหลด

งบทดลองรายเดือน ธ
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.30 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 55