ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ร่วมกันทำการขุดค้นหาไข่เต่ามะเฟือง ตามที่พบเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ที่ชายหาดบางขวัญ

สทช.6 ร่วมกันทำการขุดค้นหาไข่เต่ามะเฟือง ตามที่พบเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ที่ชายหาดบางขวัญ

                  วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดพังงา ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๙ - ๑๔ และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ได้ร่วมกันทำการขุดค้นหาไข่เต่ามะเฟือง ตามที่พบเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่ที่ชายหาดบางขวัญ เวลา ๐๑:๐๐ น. โดยทำการบินถ่ายภาพทางอากาศจากโดรน และตรวจวัดร่องรอยที่พบ มีขนาดความกว้างจากพายซ้ายไปพายขวา ๒๑๔ ซม. ขนาดของอก ๑๑๐ ซม. และขุดค้นหาตั้งแต่ ๐๘:๐๐ น. จนทั่วทั้งบริเวณโดยรอบที่พบร่องรอยที่คาดว่าแม่เต่ามะเฟืองวางไข่ แต่ยังไม่พบไข่เต่ามะเฟือง จึงประสานนายสมยศ เสาเวียง ชาวบ้านท่านุ่น ที่พบเต่ามะเฟืองขณะเดินกลับลงสู่ทะเล มาให้ข้อมูลและร่วมกันขุดค้นหาอีกครั้งจนทั่วพื้นที่ แต่ยังไม่พบไข่เต่ามะเฟืองแต่อย่างใด จึงยุติการขุดค้นหา ในเวลา ๑๙:๐๐ น. และจะดำเนินการปรับเกลี่ย กั้นบริเวณพื้นที่ และมอบหมายให้ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์หาดบางขวัญดำเนินการติดตามเฝ้าระวังต่อไป