ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานนะการเต่ามะเฟืองหาดท่าไทร จังหวัดพังงา ประจำปี 2567

คำสั่งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง เดือน ธ.ค 66- ก..

ข้อมูลเต่ามะเฟือง (https://km.dmcr.go.th/c_258)