คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
เกาะยอ
สะพานเปรม2
เกาะยอ

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สงขลา)

QR สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สงขลา)

กิจกรรม

ทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประสบภัยพายุปาบึก พร้อมสำรวจที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 11 ม.ค.62 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี ทช. พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายเปลื้อง รัตนฉวี ผอ.ทสจ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวิชัย มณีเนตร ผอ.สบ..

อ่านต่อ
สบทช.๖ ร่วมเสนอแผน มาตรการ แนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเชิงพ..

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย..

สบทช.๖ จัดโครงการบริหารจัดการขยะทะเล “จัดเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเ..

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖..

สบทช. ๖ ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวั..

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากร..

สบทช. ๖ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด..

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากร..

เจ้าหน้าที่ สบทช.๖ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเ..

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากร..