เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหาร สทช.7

 

นายสมไชย  เก้าเอี้ยน
ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗