สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
อสทล. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

กิจกรรมตำมะลัง Big Cleaning Day หมู่ที่ 3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล
กิจกรรมตำมะลัง Big Cleaning Day หมู่ที่ 3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล

        วันที่ 7 เมษายน 2564 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง คณะเจ้าหน้าที่จากชุดเฝ้าตรวจที่ 4301(ตชด.436) สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล สถานีตำรวจน้ำสตูล คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ รวมทั้งชุมชนบ้านตำมะลังใต้ รวม 100 คน จัดกิจกรรมตำมะลัง Big Cleaning Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ บริเวณพื้นที่ชายหาด หมู่ที่ 3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดและปลูกป่าชายเลน เนื้อที่ 1 ไร่ ใช้กล้าไม้ชนิดโกงกางใบเล็ก 300 กล้า และโปรงแดง 200 กล้า รวม  500 กล้า เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนตำมะลัง และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนสืบไป โดยมีนายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เป็นประธาน

ภาพประกอบ