สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
อสทล. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

ศอทล.สตูล เก็บขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM) บริเวณปากคลองปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
ศอทล.สตูล เก็บขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM) บริเวณปากคลองปากบารา  ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

        วันที่ 28 เมษายน 2564  สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (BOOM) บริเวณปากคลองปากบารา  ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งทำการคัดแยกประเภทขยะ ตามแบบฟอร์ม ICC Card ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ถุงพลาสติก เศษโฟม และรองเท้า  น้ำหนักรวม 214.50 กิโลกรัม ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ ซึ่งเป็นแนวทาง การบริหารจัดการ ลดปริมาณ และผลกระทบของขยะลอยน้ำ ที่จะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ต่อไป

ภาพประกอบ