สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
อสทล. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและป้องกันการลักลอบเข้าเมืองทางทะเลโดยผิดกฎหมาย จ.สตูล
แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและป้องกันการลักลอบเข้าเมืองทางทะเลโดยผิดกฎหมาย จ.สตูล

วันที่ 29 เมษายน 2564 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล สอท. ชุดปฏิบัติงานเรือฯ ออกปฏิบัติงานหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้ ศรชล.ภาค 3 พื้นที่จังหวัดสตูล บูรณาการกำลังป้องกันการลักลอบเข้าเมืองทางทะเลโดยผิดกฎหมาย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ร่วมกับหน่วยงานภายใต้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(ศรชล.) ประกอบด้วย นป.สอ.รฝ.452 และนรภ.ทร.เกาะหลีเป๊ะ โดยร่วมตรวจเรือประมง และเรือที่มีพฤติกรรมต้องสงสัย พร้อมทั้งแจ้งเตือนเรือประมง ในการทำประมง เพื่อไม่ให้กระทำผิดกฎหมาย การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่พบผู้กระทำความผิด

ภาพประกอบ