สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

สทช.7 สนธิกำลังทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน อ.เมือง จ.สตูล
สทช.7 สนธิกำลังทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน อ.เมือง จ.สตูล

        วันที่ 31 สิงหาคม 2564 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24  (ตำมะลัง สตูล) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สทช.7, ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูล และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24-27, กอ.รมน. จ.สตูล, กองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสตูล ร่วมสนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่แปลงเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน” (ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนตอนที่ 5 จังหวัดสตูล และป่าชายเลนตามมติ ครม. ทำการตรวจยึดพื้นที่ จำนวน 2 แปลง ดังนี้ แปลงที่ 1 บริเวณบ้านท่านายเนาว์(ซอยรับซื้อเศษเหล็ก) หมู่ที่ 3 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล พื้นที่เกิดเหตุมีการบุกรุกทำเป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปลูกพืชผลอาสิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างมีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำ จำนวน 1 รายการ เนื้อที่ 13.93 ไร่ แปลงที่ 2 บริเวณบ้านท่านายเนาว์ หมู่ที่ 4 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล พื้นที่เกิดเหตุมีการบุกรุกทำเป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปลูกพืชผลอาสิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างมีลักษณะเป็นประตูระบายน้ำ จำนวน 1 รายการ เนื้อที่ 15.15 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด  29.08 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทำลายทรัพยากรป่าชายเลน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,441,036.40 บาท (เงินสามล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันสามสิบหกบาทสิบสตางค์) และได้มอบหมายให้นายวิสิษฐ์  สุทธิสว่าง ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) รับไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลต่อไป

ภาพประกอบ