สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

สทช.7 สนธิกำลังปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน อ.เมือง จ.สตูล
สทช.7 สนธิกำลังปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน อ.เมือง จ.สตูล

        วันที่ 1 กันยายน 2564 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าชายฝั่งและป่าชายเลน สทช.7 เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูล และเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24-27 เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จ.สตูล เจ้าหน้าที่กองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436 เจ้าหน้าที่กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสตูล ร่วมสนธิกำลังตรวจสอบพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่แปลงเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ “เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลน” (ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลน) ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนตอนที่ 5 จังหวัดสตูล และป่าชายเลนตามมติ ครม. ทำการตรวจยึดพื้นที่ จำนวน 2 แปลง ดังนี้ แปลงที่ 1 บริเวณบ้านนาแค หมู่ที่ 5 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล พื้นที่เกิดเหตุตรวจสอบพบพื้นที่ป่าชายเลนถูกบุกรุกยึดถือ ครอบครองปลูกพืชอาสิน เนื้อที่ 13.19 ไร่  แปลงที่ 2 บริเวณบ้านโคกพยอม หมู่ที่ 4 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล พื้นที่เกิดเหตุมีการบุกรุกทำเป็นบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปลูกพืชผลอาสิน เนื้อที่ 20.49 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 34.13 ไร่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายที่เกิดจากการทำลายทรัพยากรป่าชายเลน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น  4,038,602.90 บาท(เงินสี่ล้านสามหมื่นแปดพันหกร้อยสองบาทเก้าสิบสตางค์) ได้มอบหมายให้นายวิสิษฐ์  สุทธิสว่าง  ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) รับไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสตูลต่อไป

ภาพประกอบ