สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

สทช.7 จับมือ SCG ร่วมกิจกรรม CSR ฟื้นฟูป่าชายเลนลิพัง จ.ตรัง
สทช.7 จับมือ SCG ร่วมกิจกรรม CSR ฟื้นฟูป่าชายเลนลิพัง จ.ตรัง

        วันที่ 2  กันยายน 2564 สทช.7 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 22 (ปะเหลียน ตรัง) นำคณะจากบริษัทปูนซีเมนไทย (ทุ่งสง) จำกัด  สำรวจพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรม ท้องที่บ้านทุ่งปาหนัน หมู่ที่ 2 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เนื้อที่ 96.70 ไร่ และร่วมหารือแนวทางรูปแบบกิจกรรม CSR ร่วมกับผู้นำชุมชน  โดยบริษัทปูนซีเมนไทย (ทุ่งสง) จำกัด จะจัดทำ MOU ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนของชุมชน ต่อไป

ภาพประกอบ