สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

อบรมการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดตรัง
อบรมการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดตรัง

        วันที่ 2 กันยายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 โดยผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล หัวข้อ “การปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดตรัง” ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลจังหวัดตรัง ณ ห้องสัมมนา Red house farm ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โดยมี นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย และข้อมูลสภาพระบบนิเวศ แหล่งทรัพยากร การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนาแนวคิดร่วมกัน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สิทธิอธิปไตย เขตอำนาจ และสิทธิ ในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทะเลและชายฝั่งพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิเช่น หัวข้อ “ภารกิจหน้าที่ของศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัด”,หัวข้อ “การปราบปรามการทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตรัง” เป็นต้น
         ในการนี้ นายวรรณ ชาตรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สทช.7 ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตรัง” ครั้งนี้ด้วย

ภาพประกอบ