สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

สทช.7 เก็บขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดตรัง
สทช.7 เก็บขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดตรัง

วันที่ 13 กันยายน 2564  ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จ.ตรัง ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านทุ่งตะเซะ ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งมีเทศบาลตำบลทุ่งกระบือ กำนันตำบลทุ่งกระบือ กลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง และชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วม จำนวน 35 คนและได้จำแนกขยะที่เก็บได้ตามแบบฟอร์ม ICC Card รวมขยะที่เก็บได้ น้ำหนักรวม 40.2 กิโลกรัม ประเภทขยะส่วนใหญ่ ได้แก่ พลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม(พลาสติก) ถ้วยจากพลาสติก ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) และเศษโฟมทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทาง การบริหารจัดการ ลดปริมาณ และผลกระทบของขยะลอยน้ำ ที่จะไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทร ต่อไป

ภาพประกอบ