สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนประจำโรงเรียน (ห้องเรียนมีชีวิต) จ.ตรัง
โครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนประจำโรงเรียน (ห้องเรียนมีชีวิต) จ.ตรัง

 วันที่ 15 กันยายน 2564 สทช.7 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับโรงเรียนบ้านท่าคลอง  และเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ตำบลสุโสะ รวมจำนวน 20 คน ร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่แปลงปลูกป่าประจำโรงเรียนบ้านท่าคลอง เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 89 ตารางวา  ท้องที่ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ตามโครงการจัดทำแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลนประจำโรงเรียน (ห้องเรียนมีชีวิต) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนแก่เยาวชนในพื้นที่ ต่อไป

ภาพประกอบ